Panamera Przednie boczne szyby 35% przepuszczalności światła Tylne szyby 5% przepuszczalności światła